Entre altres mesures també proposa traçar línies que uneixin els centres educatius amb els equipaments de lleure i esportius o activar busos llançadora per a esdeveniments puntuals o en horari nocturn

Girona, 29 d’abril de 2023

Junts per Catalunya a Girona proposa posar en marxa una prova pilot per incorporar busos elèctrics a demanda, reforçar algunes línies de transport públic perquè uneixin els centres educatius amb els equipaments de lleure i esportius, i iniciatives per afavorir la convivència entre els diferents models de transport individual a la ciutat. Es tracta de mesures en l’àmbit de la mobilitat que Junts incorpora al programa pel 28-M i que ha presentat aquest dissabte la candidata a l’alcaldia de Girona, Gemma Geis, juntament amb el candidat i actual regidor d’Urbanisme, Lluís Martí. “Girona ha avançat molt en termes de mobilitat però creiem que fa falta avançar encara més” ha apuntat la candidata.

Pel que fa a les línies d’autobús de transport públic, Junts proposa diverses mesures, entre les quals es vol impulsar una prova pilot per incorporar busos elèctrics a demanda “com ja es fa amb altres ciutats i que pot ser una bona iniciativa per obrir nous canals que encaixin en aquesta necessitat dels ciutadans en mobilitat amb el servei públic que es pot oferir des de Girona”. Amb aquest objectiu, també es proposa repensar i fixar línies de bus que permetin connectar els centres educatius de la ciutat amb els equipaments de lleure i esportius “en determinades línies i hores”; o reforços puntuals de bus en dies d’esdeveniments culturals o esportius, i en horari nocturn.

Amb la idea d’estructurar una mobilitat amb visió global, també s’avançarà en el desplegament del nou Pla de Mobilitat Interurbana, que s’està elaborant i que, per primera vegada, té en compte la mobilitat de Girona i dels municipis de la seva àrea urbana: “Una eina que dibuixarà les línies d’actuació en aquest àmbit els propers anys i que encaixar les necessitats de la ciutat amb les de la seva àrea metropolitana”. En aquest àmbit, també es planificaran nous aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat, com el de Mas Gri o un aparcament a Girona Oest, són altres propostes del programa de Junts.

 

Fomentar l’ús de la bicicleta i millorar les rutes a peu

Per promoure una mobilitat sostenible, la proposta de Junts també recull mesures relacionades amb l’ús de mitjans de transport individuals, com poden ser la bicicleta o els patinets. “A Girona hem fet una aposta important per fomentar l’ús de mitjans verds i continuarem en aquesta línia” ha apuntat Lluís Martí, que ha recordat la iniciativa de la ciutat amb la Girocleta “que ha passat de tenir 11 estacions el 2011 a 26 actuals”, una línia que es continuarà reforçant juntament amb un augment de les xarxes de carril bici.

Aquesta mobilitat ha de ser confortable per a tothom, tant per vianants, com pels que l’utilitzen ja sigui ciclistes o persones que fan servir altres elements de transport”, ha remarcat Lluís Martí, i per això Junts proposa impulsar una campanya informativa de les normes previstes a l’ordenança de circulació de la ciutat, una carta de bons usos del ciclista i formació ciclista a infants i adolescents. “El vianant és el nostre centre a partir del qual treballem”, ha apuntat Martí que també ha llistat algunes de les propostes en aquest sentit com ara reeditar el pla d’eliminació de les barreres arquitectòniques “encara més ambiciós”; avançar en l’adaptació dels semàfors de la ciutat, i passos de vianants, per a les persones amb multicapacitats; o elaborar un pla de voreres per fer-les transitables i amb les distàncies de seguretat necessàries a zones com el Carme, Pont Major o Germans Sàbat i un pla de voreres antilliscants a les Pedreres. El programa de Junts a Girona en matèria de mobilitat inclou també continuar desenvolupant actuacions per als vianants com reobrir la passera de la Font del Rei, habilitar la zona del Pont de l’Areny, o la construcció d’un pont per unir el carrer del Carme i Montilivi.

 

Girona, 29 d’abril de 2023