Tindria la responsabilitat de gestionar, coordinar i fer polítiques de prevenció en aquest àmbit de manera transversal en totes les àrees i regidories per donar resposta “integral, moderna i de proximitat”
El programa també inclou l’elaboració d’un pla de seguretat de la ciutat, millores per les plantilles de la policia municipal i millores en la il·luminació de places i carrers

Girona, 26 d’abril de 2023

Junts per Girona crearà la figura de Coordinadora de seguretat a l’Ajuntament, per gestionar, mediar amb tots els sectors i abordar de manera integral les qüestions relacionades amb seguretat de la ciutat. És una de les propostes que ha anunciat la candidata a l’alcaldia de Girona el proper 28-M, Gemma Geis, que també ha detallat que es tracta d’un lloc que s’ha pensat perquè el pugui exercir “una dona que tindrà la responsabilitat de gestionar, coordinar i fer polítiques de prevenció de manera transversal” en totes les àrees i regidories, millorar la seguretat en àmbits sensibles com poden ser els conflictes veïnals per l’habitatge, sorolls, violència de gènere o sensellarisme, i “donar resposta àgil, coordinada i efectiva”.

El conjunt de la proposta de seguretat de Junts s’aborda des d’una mirada “integral, moderna, de proximitat, connectada i de 360 graus”, ha apuntat Geis “perquè hi ha molts elements que hi tenen a veure a l’hora de fer una ciutat segura, des de l’urbanisme, la il·luminació i el manteniment de la via pública, la circulació, conflictes entre veïns, el civisme, i els valors per fomentar el civisme”. Geis també ha destacat que es tracta d’una proposta pensada per treballar des de la prevenció, la formació i la coordinació entre els principals agents: policia, serveis socials, associacions de veïns, entitats i l’Ajuntament.

Entre les mesures que també inclou el programa de Junts hi ha elaborar un Pla local de seguretat, perquè tots els cossos puguin tenir determinats el seu àmbit d’actuació i responsabilitats “des del consens i des del pacte”. Igualment, en base a aquest pla i consens, el programa inclou propostes com millorar la coordinació entre la Policia Municipal i serveis socials; incrementar la plantilla de la Policia Municipal i dels agents cívics; modernitzar el cos de la policia municipal amb la incorporació de més recursos tecnològics i continuar augmentant el parc mòbil; o recuperar els agents tutors, els agents de mediació comunitària i l’oficina d’atenció a la víctima.

 

Millorar la il·luminació

Una altra de les propostes que inclou el programa és millorar la il·luminació de places i carrers, “un element important des del punt de vista de la perspectiva de gènere i per  augmentar la percepció de la seguretat”, ha apuntat Geis. Una idea que ha reforçat també el candidat Albert Carreras, que ha detallat altres mesures relacionades “amb fer uns carrers i espai públic més segurs”, com ara desplegar un pla de videovigilància; aplicar millores a la seguretat als punts foscos que surtin del mapa amb perspectiva de gènere amb què ha començat a treballar l’Ajuntament; aplicar solucions per una il·luminació correcta de parcs i carrers; o establir protocols i formació a treballadors públics perquè puguin activar mecanismes davant situacions de discriminació, agressions o delictes de gènere.

Albert Carreras també ha explicat mesures amb l’àmbit de la protecció civil, “pensant sobretot amb mesures per afrontar situacions sobrevingudes com el temporal Glòria de fa quatre anys”. Entre d’altres, ha apuntat l’elaboració d’un pla de comunicació de crisi dirigit a la ciutadania, que s’activi en circumstàncies especials; augmentar els recursos per l’Associació de Voluntaris de Protecció civil o signar convenis amb empreses perquè s’activin immediatament protocols en casos d’incendi o aiguats o situacions d’emergència. Finalment, o relacionat amb l’habitatge, es proposa presentar un protocol de gestió d’ocupacions conflictives d’habitatges.