Sempre he defensat els mitjans electrònics. La bona governança de les institucions han d’incorporar l’ús de mitjans electrònics. L’estat analògic és un concepte caduc. La governança al s. XXI ha de ser digital. És necessari governar utilitzant mitjans telemàtics i fer-ho és possible, és una qüestió política.