El tret comú de la repressió de l’Estat és l’1 d’octubre. Volen suprimir tot allò que té relació amb l’1 d’octubre i nosaltres és el que defensem més que mai, perquè l’1 d’octubre som tots, i des de Junts per Catalunya tenim el comprimís de trobar una estratègia conjunta per avançar.