Sobre el Projecte de llei d’ordenació del litoral creiem que aquesta llei és un pas endavant per a aquells que estimem la natura, que ens agrada gaudir del litoral i del mar, respectant-ne la biodiversitat i l’equilibri entre la dinamització econòmica i el valor natural.