La seva compareixença en aquesta comissió, president Puigdemont, podria ser un element d’alegria, però no ho és del tot. Ens fa plantejar quin model de democràcia, de justícia, de país i de parlament en relació de defensa de les institucions i en defensa del president de la Generalitat tenim.